Jordsteds Ager

Et dejligt moderne kvarter beliggende i skønne grønne omgivelser ca 15 minutters gang fra Odders bymidte.
Kvarteret ligger på en Syd-sydvest vendt skråning, med udsigt til skov og natur.
 
Der er huse i tre størrelser:
  • 125 m2 i et plan
  • 140 m2 i et plan
  • 155  m2 i to plan (forskudt)
Et par af to-plans husene er enkeltstående, medens resten  er sammenbyggede to og to, og danner en hyggelig og velfungerende enhed. Området har gode fællesarealer med plæner, beplantning og hyggekroge.
 
Der er sti-forbindelser til nærliggende skole og indkøbsmuligheder i Odder centrum.

Nyheder

Kloak- og asfaltarbejde
Entreprenørerne er nu færdige med kloakker og asfalt.
Bestyrelsen har besigtiget arbejdet, og vi er godt tilfreds med resultatet.
 
De nye kloakriste fungerer som de skal, og vi mener at de øverste stikveje er så godt "klima sikret" som det kan lade sig gøre.
 
Vinterberedskab
Foreningen har igen i år lavet aftale med OT Anlæg omkring snerydning og saltning i kvarteret.
Aftalen er at OT Anlæg selv skønner om rydning og/eller saltning er nødvendigt, og at vi kan ringe hvis der er yderligere behov.
Kontakten til OT Anlæg håndteres af Svend Erik i nr 38, og vi henstiller til at beboerne går til ham med deres ønsker.
 
Vi henstiller også til at beboerne viser hensyn ved parkering af biler på veje og vendepladser. Snerydningsmaskinerne skal kunne komme af med sneen, og vi vil beder om at man ikke parkerer mellem nr. 31 og nr. 48, så sneen kan skovles ud på græsarealet.
Det samme gælder vendepladsen på stikvejen med nr.2 til nr. 24. Her henstiller vi til at der ikke parkeres langs græsarealet mellem vendepladsen og Lykkegårdsvej.
 
Skraldespande
Vi henstiller til at skraldespande ikke står på veje og vendepladser, men holdes på egen matrikel. Det er OK at spandene stilles frem de dage skraldebilerne kommer, men de bedes køres tilbage efter tømning.
Vi forsøger at holde kvarteret ryddeligt og sikre fremkommelighed - specielt i forhold til vinterberedskabet.
  
 
 

Kort

Grundejerforeningen Jordsteds Ager | CVR: 32596770 | 8300 Odder